VEKOP pályázat iratzúzás, iratzúzó gép
VEKOP pályázat iratzúzás, iratzúzó gép
  • +36-1-219-5670
REISSWOLF BUDAPEST Kft. SZOLGÁLTATÁSAI
Living. Data.

Bemutatjuk a REISSWOLF BUDAPEST Kft. szolgáltatásait.

Bizalmas iratok és más adathordozók megsemmisítése

A REISSWOLF Budapest Kft. a bizalmas iratok és más adathordozók megsemmisítését, mint zárt rendszerű biztonságtechnikai szolgáltatást nyújtja.

Bizalmas iratok és más adathordozók megsemmisítése
Papíralapú dokumentumok és egyéb adathordozók biztonsági tárolása

A REISSWOLF Budapest Kft. do­ku­men­tum­ke­ze­lé­si megoldásaiban kiemelt szerepet tölt be a partnerei számára végzett bér­tá­ro­lás és az abból történő adat­szol­gál­ta­tás megfelelő biztosítása, amit naprakész, elekt­ro­ni­kus nyilvántartás is támogat.

Papíralapú dokumentumok és egyéb adathordozók biztonsági tárolása
Dokumentum
digitalizálás

A REISSWOLF dokumentumkezelési megoldásaiban kiemelt szerepet tölt be a partnerei számára végzett digitalizálás, szkennelés.

Dokumentum digitalizálás, szkennelés

Egyéb szolgáltatások

adathordozók megsemmisítése, Floppy megsemmisítése CD-lemez megsemmisítése, mágneskártyák megsemmisítése, audio- és videoszalagok megsemmisítése, mikrochipek megsemmisítése, biztonsági okmányok megsemmisítése.

Egyéb adathordozók megsemmisítése

Floppyk, CD-lemezek, mágneskártyák, audio- és videoszalagok, mikrochipek, biztonsági okmányok, stb. megsemmisítése.

Tanácsadás

Tanácsadás

Iratkezelési szolgáltatásainkkal az iratok használatával járó problémák megoldásában segítünk.

értékpapír-megsemmisítés

Értékpapír-megsemmisítés

A Tőkepiaci törvény rendelkezései szerint dematerializált, átalakított, bevont stb. nyomdai úton előállított értékpapírok fizikai érvénytelenítése, hat hónapig tartó őrzése és megsemmisítése a 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás biztosításával és az ott meghatározott biztonsági előírások betartásával. Szállítás a Készenléti Rendőrség kísérete mellett, hat hónapos őrzés a jogszabályoknak megfelelő biztonsági szintű, tűz és behatolás ellen védett értéktárunkban. Megsemmisítés a rendeletben meghatározott bizottság tagjainak meghívásával, közjegyző biztosításával.

Adatgyűjtő etikettek megsemmisítése, szavazólapok megsemmisítése, más személyes adatokat tartalmazó ívek őrzése, megsemmisítése

Adatgyűjtő etikettek, szavazólapok, más személyes adatokat tartalmazó ívek őrzése, megsemmisítése

Aláírásgyűjtés, piac-, és közvélemény-kutatás, nyereményakciók stb., továbbá választások, szavazások során begyűjtött, személyes adatokat tartalmazó és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő ideig megőrzendő, majd megsemmisítendő adatgyűjtő lapok, összesítések és nyilvántartások őrzése, visszakeresés és adatszolgáltatás biztosítása, megsemmisítés a jogszabályokban előírt eljárás biztosításával.

Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kiépítése

Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kiépítése

Kényelmesen használható, költséghatékony és az irodai környezetbe illeszkedő szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kidolgozása, kiépítése és üzemeltetése. Cégünk a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület tagjaként, más partnerekkel együttműködve tudja ajánlani a felelős gondolkodású cégek számára a Magyarországon elérhető legmodernebb ilyen szolgáltatást.

Elektronikai hulladék begyűjtése, elhelyezése

Elektronikai hulladék begyűjtése, elhelyezése

Cégünk vállalja irodai elektronikai hulladék begyűjtését, alvállakozónk általi ártalmatlanítását illetve újrahasznosítását. A szolgáltatás során az elektronikai hulladékban található adathordozók (pl. mikrochipek, merevlemezek, stb.) szakszerű megsemmisítéséről is gondoskodunk.

Jogsértő termékek megsemmisítése

Jogsértő termékek megsemmisítése

A hatóságok által elkobzott vagy lefoglalt jogsértő termékek megsemmisítése a jogszabályokban meghatározott eljárás és biztonsági feltételek biztosításával egyedi egyeztetés alapján.